Angol reneszánsz - shakespeare-i dramaturgia- Hamlet, a dán királyfi

Előnézet
Angol reneszánsz - shakespeare-i dramaturgia- Hamlet, a dán királyfi (2023) boritókép

A jegyzetről

Ebben a jegyzetben az alábbi vázlatpontok és azok részletes, lényegre törő leírása található meg:
- a mű mennyire illik bele a reneszánsz kontextusba
- reneszánsz korstílus általános jellemzői
- korstílus fogalma, társművészetek, korábbi művelődéstörténeti időszakok hatása a reneszánszra
- ANTIKVITÁS és a reneszánsz kapcsolata
- az angol reneszánsz színjátszás kifejlődése, jellemzői, fénykora
- Shakespeare színháza, drámái és életműve
- A Hamlet cselekménye, nyelvezete, karakterváltozásai, szerkezete
- Hamlet, mint TÖPRENGŐ HŐS - konfliktusok, magatartásformák

Mivel a tételből hiányzik két fontos vázlatpont, ezért ezeket ide, a leírásba illeszteném, ezeken keresztül betekintést is nyerhetsz a megfogalmazásom stílusába:

[shakespeare-i szonett:
- 1 tömb, 14 sor
- RÍMKÉPLET: abab-cdcd-efef-gg (3 keresztrím + 1 páros rím)
- összesen: 154 db
- témák: emberi élet alapvető kérdései: szerelem, születés, halál, barátságok

középkor vs. reneszánsz értékrend
- középkor: vallás központi szerepe (Hamlet nem öli meg Claudiust először, mert attól fél, hogy az imától a mennybe kerül), Claudius feudális felfogású uralkodása, Hamlet vallásossága (öngyilkosságról úgy vélekedik, mint egy átlagos középkori értékrenddel rendelkező személy --> földi életet Siralomvölgynek tekinti)
- reneszánsz: Hamlet reneszánsz, művelt, erőszakellenes személye, tudós, humanista lélek (szellem megjelenése --> dilemma) + bosszú = rend helyreállítása, egyéniség, érzelmek, erkölcs, átgondolás]

Vásárlás (1500 Ft)
Név
Angol reneszánsz - shakespeare-i dramaturgia- Hamlet, a dán királyfi
Típus
Középiskola
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Év
2023
0 letöltés
Szerző
Létrehozva
2023-04-24
Oldalak száma
3
Jelentem