Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi tematikája

Előnézet
Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi tematikája (2016) boritókép

A jegyzetről

Szia 👋

Mielőtt jegyzetet vásárolsz tudnod kell, hogy sok helyen ékezet nélkül lett a jegyzet megírva, de a nevek és fontos elemeknél többnyire szerepel ékezet.

A jegyzet egy max pontos emelt szóbelit eredményezett a Radnóti Miklós Gimnáziumban.

Jó tanulást kívánok 🤓

Tartalom

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
1. Magyarország gazdasága a XIV–XVII. században
2. Termelési technikák, technológiák a középkori és kora újkori Európában
3. A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió)
4. Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás)

Népesség, település, életmód
5. Társadalom és városfejlődés a középkori Magyarországon (X–XIV. század)
6. Demográfiai és etnikai változások Magyarországon a XVIII. században
7. Nemzetiségek és etnikumok a dualizmus korában
8. Budapest fejlődése a hosszú XIX. században
9. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban

Egyén, közösség, társadalom
10. Középkori kultúra (oktatás és tudomány, lovagi kultúra, szerzetesi létforma)
11. Államalapítás és az új rend megszilárdulása (Géza fejedelem és Szent István, Szent László, Könyves Kálmán uralkodása, IV. Béla)
12. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI–XVIII. században
13. A reformkor és az 1848-as átalakulás (rendi társadalom és politika, reformkor fő kérdései, márciusi forradalom, áprilisi törvények)
14. Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és Kádár János)

Modern demokráciák működése
15. Az USA kialakulása és alkotmányos fejlődése (1773–1870)
16. A gyarmati világ felbomlása és a fejlődő országok főbb problémái
17. Polgári alkotmányos viszonyok kialakulása Magyarországon 1848–1918 között
18. A mai magyar demokrácia működése (1989–2014)
19. A modern Európa (szovjet blokk és rendszerváltozás Kelet- és Közép-Európában, európai integráció, német kérdés)
20. Az ENSZ és az Európai Unió intézményrendszere, működése

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
21. Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma - principátus)
22. A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I–X. század)
23. A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)
24. A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői
25. A náci és a bolsevik ideológia
VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés
26. Az iszlám és az arab hódítás
27. Magyar–török küzdelmek és együttélés a XIV–XVI. században
28. Habsburg–magyar küzdelmek és együttélés 1526–1711 között
29. Magyarország a második világháborúban (1939–1945)
30. A hidegháború

Vásárlás (1490 Ft)
Név
Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi tematikája
Típus
Középiskola
Tantárgy
Történelem
Év
2016
Intézmény
Szent István Gimnázium
2 letöltés
Szerző
Létrehozva
2021-03-02
Oldalak száma
207
Jelentem