A szóbeli magyar nyelv érettségi tematikája

Előnézet
A szóbeli magyar nyelv érettségi tematikája (2016) boritókép

A jegyzetről

Tartalom:
Ember és nyelv
- 1. Európa nyelvcsaládjai és nyelvtípusai
- 2. A nyelv és az írás

Kommunikáció
- 3. Az emberi és az állati kommunikáció jellegzetességei
- 4. A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra
- 5. A nonverbális kommunikáció

A magyar nyelv története
- 6. A magyar nyelv rokonsága
- 7. A középmagyar kor nyelvállapota
- 8. A nyelvújítás

Nyelv és társadalom
- 9. A magyar nyelvjárások
- 10. A nyelv függőleges tagolódása - a gyereknyelv mint szociolektus

A nyelvi szintek
- 11. A toldalékok rendszere
- 12. A szófajok rendszere
- 13. A mondat szintagmatikus rendszere
- 14. Az összetett mondatok rendszere

A szöveg
- 15. A szövegösszetartó erő - a grammatikai és jelentésbeli kapcsolóelemek
- 16. A szövegértelmezés tudománya, a hermeneutika

A retorika alapjai
-17. A jó szónok és a jó szónoki beszéd tulajdonságai
18. A vita és az érvelés beszédhelyzete, eszközei

Sítlus és jelentés
19. A stílusárnyalatok
20. A képszerűség stíluseszközei

Vásárlás (990 Ft)
Név
A szóbeli magyar nyelv érettségi tematikája
Típus
Középiskola
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Év
2016
Intézmény
Szent István Gimnázium
1 letöltés
Szerző
Létrehozva
2021-03-01
Oldalak száma
40
Jelentem