Magyar irodalom szóbeli érettségi tematikája

Előnézet
Magyar irodalom szóbeli érettségi tematikája (2016) boritókép

A jegyzetről

Életművek
1. A nép mint téma és a népiesség mint stílus Petőfi korai költészetében
2. Falu és város az Őszikék balladáiban
3. A téma és a vershelyzet modernsége Ady Endre költészetében
4. A prófétai magatartás Babits Mihály költészetében
5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
6. József Attila külváros-költészete

Portrék
7. Csokonai Vitéz Mihály filozófiai költeményei
8. Vörösmarty Mihály történelemszemlélete
9. Idill és veszélyérzet Radnóti Miklós költészetében
10. Ottlik Géze: Iskola a határon

Látásmódok
11. Jókai Mór regényeinek világa
12. Saját es mások művészetére való reflektálás Karinthy Frigyes műveiben
13. A groteszk látásmód Örkény István műveiben

Kortárs irodalom
14. Dragomán György: Máglya

Világirodalom
15. Homérosz: Odüsszeia
16. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

Színház és drámatörténet
17. Shakespeare drámaművészete
18. Madách Imre: Az ember tragédiája

Irodalom határterületei
19. A science-fiction és a fantasy műfaj bemutatása példákkal

Regionális kultúra
20. Rejtő Jenő

Vásárlás (990 Ft)
Név
Magyar irodalom szóbeli érettségi tematikája
Típus
Középiskola
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Év
2016
Intézmény
Szent István Gimnázium
2 letöltés
Szerző
Létrehozva
2021-03-01
Oldalak száma
67
Jelentem